Greenclothbag cam kết với khách hàng sẽ bảo mật những thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình mua hàng.

Greenclothbag thông báo quý khách hàng khi truy cập vào website  để mua hàng hoặc tham khảo thông tin, quý khách không nhất thiết phải cung cấp thông tin cá nhân của quý khách.

– Trong quá trình mua hàng, để chúng tôi có thể giao hàng cho quý khách, Greenclothbag sẽ xin thông tin cá nhân của quý khách như: họ và tên; di động; địa chỉ liên hệ giao hàng. Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin trên cho ai.

Ngoại trừ, có yêu cầu của cơ quan chức năng nhà nước theo quy định của pháp luật.Quý khách tuyệt đối không cung cấp thông tin các nhân ở các phần bình luận ở những bài viết trên website.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 • Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đặt hàng trên trang web hoặc liên hệ email, điện thoại với chúng tôi. Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng một trong những cách sau đây:
 • Để cải thiện trang web của chúng tôi (Chúng tôi liên tục cố gắng để cải thiện các dịch vụ trang web của chúng tôi dựa trên các thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)
 • Để cải thiện dịch vụ khách hàng (Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ)
 • Để xử lý các giao dịch
  Địa chỉ email mà bạn cung cấp cho xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đặt hàng của bạn, ngoài việc tiếp nhận tin tức thường xuyên, cập nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến thông tin

Phạm vi sử dụng thông tin

 • Greenclothbag sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đơn hàng đến với khách hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

 • Greenclothbag lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra, không lưu trữ thông tin khác, nhạy cảm của khách hàng như số điện thoại, thông tin địa chỉ..v.v..

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Greenclothbag lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng email đặt hàng, không yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh

 • Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu Greenclothbag cung cấp hoặc xóa bỏ thông tin của chính mình nếu có nhu cầu, Greenclothbag hoàn toàn không sử dụng hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin của bạn, dù công hay tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất kỳ công ty khác cho bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn
  Tất cả các thông tin nhạy cảm chỉ có thể truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền truy cập và được yêu cầu để giữ cho các thông tin bí mật.